Zestawy SALSA MLPA do wykrywania zmian ilości kopii

MLPA® jest unikatową techniką służącą do ilościowego oznaczania liczby kopii DNA i ma na celu wykrywanie chorób dziedzicznych, jak i nowotworów. MLPA może być wykorzystywane do określenia, czy znana mutacja jest obecna w DNA, bądź do zbadania statusu metylacji w sekwencji DNA. MRC-Holland jako wytwórca i wyłączny producent testów MLPA, oferuje ponad 400 różnych sond MLPA używanych do kwantyfikacji ilości kopii DNA, identyfikacji mutacji i statusu metylacji DNA.

Popularne aplikacje MLPA

Zalety i cechy charakterystyczne MLPA

 • służy do określenia zmian liczby kopii do 60 sekwencji DNA w pojedynczej reakcji
 • reakcja wymaga tylko 50 ng DNA
 • wykrywa krótką sekwencję 60-80 nukleotydów
 • pozwala na wykrywanie pojedynczych delecji egzonów i duplikacji
 • wykrywa ukierunkowanych mutacji punktowych
 • obowiązuje jeden prosty protokół dla> 400 aplikacji
 • wyniki dostępne są w ciągu 24 godzin
 • wymagany jest ograniczony ogólnie dostępny sprzęt laboratoryjny: tylko termocykler i system elektroforezy sekwencyjnej
 • przyjazne dla użytkownika, niezawodne i bezpłatne oprogramowanie do analizy danych Coffalser.NetTM

Odwiedź stronę internetową MLMP www.mlpa.com, aby:

 • odszukać geny i interesujące regiony chromosomalne, aby znaleźć wszystkie powiązane produkty MLPA
 • zapoznać się z procedurą MLPA, aby dowiedzieć się, jak wykonać MLPA
 • uzyskać wsparcie MLPA, przeglądając materiały edukacyjne, warsztatowe i rozwiązujące problemy
 • być na bieżąco z bieżącymi wiadomościami MLPA

Firma CytoGen-Polska jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem produktów firmy MRC-Holland na terenie Polski.


Solis BioDyne jest producentem wysokiej jakości odczynników dla przemysłu biotechnologicznego takich jak:

 • gotowe do użycia zestawy niezbędne do przeprowadzenia reakcji PCR, qPCR, RT PCR i HRM
 • inne odczynniki jak nukleotydy, polimerazy, barwniki oraz bufory stosowane celem namnażania DNA.

Co wyróżnia odczynniki firmy Solis BioDyne:

 • Stabilność w temperaturze pokojowej, nawet w temperaturze +35ºC
 • Możliwość wielokrotnego rozmrażania i zamrażania co nie wpływa na zmianę aktywności
 • Nie wymagają pracy na lodzie
 • Wygodny transport – nie wymagają użycia suchego lodu
 • Zastosowanie innowacyjnego barwnika EvaGreen® , który zastąpił dotychczas stosowany barwnik CyberGreen®
 • Reakcje w temperaturze otoczenia
 • Większa dokładność i szerszy zakres
 • Zwiększona stabilność protein w roztworze
 • Jeden mix dla wszystkich urządzeń wymagających ROX
 • Odczynniki firmy Solis BioDyne stanowią bardzo dobrą i konkurencyjną ofertę na polskim rynku.

qPCR
Hot-Start PCR
PCR
HRM
MALDI-TOF
M-MLV Transkryptaza
Nukleotydy
Drabinki DNA
Inne odczynniki


Firma Blirt jest krajowym liderem w produkcji odczynników do biologii molekularnej. To jedna z pierwszych firm biotechnologicznych w Polsce z autorskimi metodami w dziedzinie genotypowania mikroorganizmów oraz inżynierii genetycznej.

Producent oferuje:

 • Zestawy do izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z różnych źródeł
 • Odczynniki do PCR, w tym polimerazy DNA, wzmacniacze PCR, Master Miksy oraz deoksyrybonukleotydy
 • Odczynniki do pracy z RNA (m.in. zestaw do odwrotnej transkrypcji)
 • Enzymy i białka rekombinantowe
 • Zestawy edukacyjne z zakresu biologii molekularnej na zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych
 • Wzorce masowe DNA i białek, agarozy
 • Zestawy Diagnostyczne PCR do wykrywania mikroorganizmów (tylko do celów naukowych)

Produkty:


Oferujemy szeroką gamę produktów pozwalających na przeprowadzenie reakcji PCR i RT-PCR – gotowe mixy oraz odczynniki i enzymy niezbędne do przeprowadzenia reakcji oraz standardowe i proteinowe wzorce wielkości do nakładania na żel. Główną ofertę stanowią zestawy do szybkiej oraz wydajnej izolacji i oczyszczania DNA/RNA z różnych rodzajów materiałów wyjściowych tj. tkanki, rośliny, komórki, wirusy czy bakterie. Izolacja oparta na metodzie kolumienkowej, w której DNA/RNA łączy się ze specjalnie zaprojektowaną membraną silikonową.

Oferta: