Experteam – producent testów diagnostycznych i zestawów do biologii molekularnej przeznaczonych do wykrywania wirusów, bakterii, pierwotniaków oraz do wykrywania nowotworów i zaburzeń genetycznych, głównie przy użyciu metody PCR, real- time PCR, elektroforezy żelowej lub kapilarnej oraz QF-PCR.