Biowest SAS France to europejski lider w sprzedaży surowic zwierzęcych oraz mediów hodowlanych.

Produkty firmy Biowest są produkowane na podstawie standardów wyznaczonych przez Stowarzyszenie Tissue Culture Association. Każda nowa partia komponentów stanowiąca składnik podłoża pododawana jest ścisłej kontroli jakości. Media są również testowane na obecność endotoksyn. Do produkcji mediów w płynie wykorzystywana jest najlepszej jakość woda WFI. Świeżo uzdatniana woda jest schładzana do 25 ° C przed dodaniem do proszku.
Wszystkie urządzenia stosowane do wytwarzania suchego proszku i medium w postaci płynnej, składają się z materiałów chemicznie obojętnych, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu końcowego.
Te oryginalne preparaty zapewniają poprawę w zakresie wydajności produktu.

Biowest zapewnia szeroką gamę surowic zwierzęcych.
Producent oferuje surowice od zwierząt z całego świata , między innymi z Ameryki Południowej, a także z Unii Europejskiej (UE) i ze źródeł zatwierdzonych przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA).
Biowest zapewnia certyfikat pochodzenia i pełną identyfikowalność surowicy. System jakości pozwala na monitorowanie pochodzenia surowicy, nawet od miejsca pobrania i gromadzenia surowca w danej ubojni.

Wybór pochodzenia FBS zależy od potrzeb i wymagań klienta.

Unijne przepisy dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego regulują wszystkie procesy produkcyjne (Rozporządzenie UE 1069/2009 i rozporządzenia UE 142/2011) Poszczególne kraje, z których pochodzi surowica są monitorowane przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).


Text